IVH KAMPUS KESKITTÄNYT HANKINTOJAAN LAPPEENRANTAAN – PAIKALLISTA PALVELUA JA TALOUSALUE-AJATTELUA

22.05.2019

IVH Kampus hankkii joka vuosi palveluita noin 2,5 miljoonalla eurolla. Viimeisen kahden vuoden aikana hankintoja on keskitetty lappeenrantalaisille ja Etelä-Karjalaisille yrityksille.  Valtaosa toimittajista onkin nyt paikallisia.

’’Olemme iloisia, että voimme tuoda oman kortemme talousalueen yhteiseen kekoon. Samalla alueen yritykset kasvavat ja tarvitsevat laadukkaita toimitiloja, joita IVH Kampus tarjoaa. Meillä on vahva yhteistyöverkosto ja synergiaa. Kannustankin tutkimaan paikallisten hankintojen mahdollisuudet’’, sanoo Päivi Kangas, joka vastaa IVH Kampuksen toiminnoista.

Valtakunnallista sopimuksista on siirrytty paikallisiin mm kiinteistöpalveluissa, siivouksessa ja sähkön hankinnassa sekä erilaissa remonteissa.  ’’Olemme havainneet, että paikalliset olosuhteet tunteva yritys tuo usein parhaan palvelun, mikä on meille ja myös omille asiakkaillemme huipputärkeää.’’, sano IVH Kampuksen kiinteistöistä vastaava Tiina Lensu.

 

Lisätietoja:       IVH Kampus, johtaja Päivi Kangas, 040 756 9189

                             Kiinteistöhuolto Lyijynen, toimitusjohtaja Juho Koskimies, 044 043 5334

                             Siivous Lappee Oy, toimitusjohtaja Anniina Ervasti, 040 7747 442

 

Kuvassa uusimmat paikalliset toimittajamme, Juho Koskimies, Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy ja Anniina Ervasti, Siivous Lappee Oy

Investors House on nimetty Kauppalehden kuukauden osakkeeksi

06.05.2019

Kirjoittanut Henri Elo, sijoituskirjailija ja -bloggaaja, yrittäjä

Pörssiin muotoutui vuodenvaihteessa 2014-2015 mielenkiintoinen yhtiö, kun pieni pörssiyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt koki omistusjärjestelyn ja yhtiö sai samana keväänä uuden nimen, Investors House.

Tämän jälkeen yritys- ja kiinteistöjärjestelyt ovat seuranneet yhtiössä toinen toistaan. Lukujen valossa kehitys on ollut hyvää.

Investors House on kasvanut ja siitä on tullut kiinteistösijoittamisen moniottelija.

Katsotaan ensin lukuja

Yhtiö on kasvattanut operatiivista EPRA-tulostaan 16 kvartaalia putkeen. Se on hyvä saavutus ja kertoo liiketoiminnan vakaudesta. Isoja jatkuvan toiminnan tulospudotuksia ei tule helposti.

EPRA-tulos tarkoittaa yleisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaista tulosta, josta on eliminoitu käyvän arvon muutokset, ajanmukaistamisinvestoinnit, kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot sekä muut keskeiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

EPRA kuvaa juoksevan liiketoiminnan kassavirtapohjaista tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Tämä tulos on kohonnut 12 kuukaudelta laskettuna 116 tuhannesta eurosta vuonna 2014 aina 2,7 miljoonaan euroon tilikaudella 2018.

Myös nettovarallisuus per osake on kohonnut trendinomaisesti ja saavutti vuodenvaihteessa 8,12 euroa. Tämä tuo turvaa sijoittajalle, sillä osakekurssi on ainoastaan 6,6 euroa (30.4.19). Toki yhtiö on maksanut huhtikuussa osingon 0,23 euroa osakkeelta.

Yhtiön osakemäärä on 6,18 miljoonaa kappaletta (ilman omia osakkeita 6,01), eli markkina-arvo ilman omia osakkeita on ainoastaan noin 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 EPRA-tuloksella p/e:ksi (hinta/tulos) muodostuu 15.

Osinko nousi nyt neljättä vuotta peräkkäin ja tarkoittaa kohtalaista 3,5 prosentin osinkotuottoa. Yhtiöllä on strateginen 10 prosentin kokonaistuottotavoite osakkeenomistajille. Käytännössä se muodostuu osingosta (tai pääoman palautuksista) ja arvonnoususta. Tavoite tuo selkeyttä sijoittajan omistamiseen.

Omavaraisuusaste oli vuodenvaihteessa 53 prosenttia. Yhtiö antaa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 20.5.2019.

Liiketoiminta ja uudet avaukset

Investors Housen liiketoiminta koostuu erilaisista palasista kiinteistösijoittamisen arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistörahaston hallinnointiin. Tämä vakauttaa yhtiön liiketoimintaportfoliota eli -kokonaisuutta.

Yhtiö pystyy kohdentamaan investointejaan siihen osaan arvoketjua, jonka se katsoo kulloinkin optimaaliseksi.

Yhtiöllä on kaksi segmenttiä. Kiinteistöt-segmenttiin kuuluvat yhtiön omassa taseessa olevat kiinteistösijoitukset ja Palvelut-segmenttiin puolestaan rahasto- ja kiinteistövarallisuuden hoidon palvelut.

Käytännössä palvelut muodostuvat hankkeiden ja asuin- tai kiinteistöyhtiöiden hallinnointitoiminnasta, yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, OVV Asuntopalvelut Oy:stä, Dividend House Oy:stä ja IVH Kampuksen palveluliiketoiminnasta.

Yhtiö kertoi viime joulukuussa, että sen omistama IVH Kampus Lappeenrannan Skinnarilan yliopistoalueella, muodostuen yhdeksästä toimitalosta, muuttuu kiinteistörahastoksi ja laajenee samalla Jyväskylään.

Investors House on rahaston ankkurisijoittaja ja konserni hoitaa toisaalta myös IVH Kampuksen palveluliiketoimintaa kiinteistöissä toimivien vuokralaisten suuntaan.

Tämä kaikki liittyy myös toiseen kiintoisaan yritysjärjestelyyn, kun Investors House osti 67 prosentin enemmistön rahastoyhtiö Dividend House Oy:stä kevättalvella 2018. Dividend House hallinnoi tuolloin 53 miljoonan euron arvoisia menestyviä osinko-osakkeisiin keskittyviä osakerahastoja. Joulukuussa 2018 Dividend House käynnisti juuri edellä mainitun ensimmäisen toimitilarahastonsa, jossa emoyhtiö Investors House Oyj on ankkurisijoittajana.

Poimitaan konsernin rakenteesta kiintoisana elementtinä myös OVV Asuntopalvelut -vuokravälitysketju (franchising), joka tekee vuosittain noin 4 000 vuokrasopimusta ja hoitaa kokonaispalveluna noin 50 miljoonan euron arvoista vuokra-asuntokantaa suurissa kaupungeissa. Tähän liiketoimintaan Investors House meni mukaan kolme vuotta sitten.

Kiinteistöt yhä selkäranka

Vaikka 21 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee palveluliiketoiminnasta, suurin tulon ja tuloksen lähde on yhä kiinteistöt. Konsernin pääomasta noin puolet on kiinni asunnoissa, 45 prosenttia kaupallisissa kiinteistöissä ja 5 prosenttia palveluissa. Konsernitaseen loppusumma on 93 miljoonaa euroa.

Osana asuntoja Investors House omistaa 25 prosenttia takavuosien ongelmayhtiöstä Ovaro Kiinteistösijoituksesta (ent. Orava Asuntorahasto). Se on arvostettu Investors Housen taseessa 5,76 euroon per Ovaron osake eli 13,9 miljoonaan euroon, kun Ovaron ilmoittama nettovarallisuus/osake oli vuodenvaihteessa 8,55 euroa.

Ovaro muodostaa vain kohtuullisen osuuden, 15 prosenttia, Investors Housen taseesta ja muu omaisuus vastaavasti 85 prosenttia.

Muutoin sijoituskiinteistöjen arvot Investors Housen taseessa perustuvat ulkopuolisten arvioijien laatimiin arviokirjoihin 6/2018 – 12/2018. Yhtiön suoraan omistamat kiinteistöt sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa ja ne on valtaosin rakennettu tai peruskorjattu 1990-luvulla tai sen jälkeen.

Lopuksi

Investors Housea on toimitusjohtanut koko muutosvaiheen ajan, tammikuusta 2015, diplomi-insinööri, Spondan johtoryhmässä aikanaan alan oppinut Petri Roininen.

Henkilöstöpolitiikassa pistää silmään kaksi positiivista asiaa. Johtoryhmä on kiinteistöalalle erittäin tasa-arvoinen: kolme naista ja kolme miestä, toimitusjohtaja mukaan lukien. Konserni otti viime vuonna käyttöön henkilöstörahastopohjaisen palkkion yhtenäisesti kaikille konsernissa työskenteleville.

On kiintoisaa seurata jatkuvasti uusia avauksia tekevää yhtiötä. Toivottavasti avauksia ei tehdä avausten vuoksi, rikkaruohot kitketään nopeasti ja vain hyötykasveihin satsataan isosti.

Keskeisinä riskeinä ovat yleisen talouskasvun ja toimeliaisuuden hidastuminen sekä yhtiön sijoituskiinteistöjen matalahko vuokrausaste 91 prosenttia. Tosin kiinteistösalkusta (ilman Ovaroa) muiden kuin asuntojen osuus on yli puolet. Tälle osalle salkkua ei voi odottaa yhtä korkeaa käyttöastetta kuin asunnoille. Ovaron taloudellinen käyttöaste oli vuoden lopuussa 94,7 prosenttia.

Kasvuyhtiöksi Investors House on kohtuuhintainen – ja mikä parasta omistajan kannalta – kannattava ja taloudellisesti terve. Johdon ohjeistuksen mukaan yhtiöllä on hyvät edellytykset kasvattaa operatiivista EPRA-tulostaan tänä vuonna.

https://blog.kauppalehti.fi/80-plus-paivassa-osakesijoittajaksi/investors-house-kasvoi-lilliputista-kiinteistoalan-moniottelijaksi

Aika fakiireja

30.04.2019

Vapun Aatonaaton illassa kuuntelimme hienoja kasvutarinoita. Jere Heikkinen, Finnos Oy, kertoi, kuinka IVH Kampus avasi tiiliseinää, kun tila kävi pieneksi. Nyt mennään jo kovaa vauhtia rajojen ulkopuolella. Juho Voutilaisen tarina Rokka Puukko Oy:n kehittämisestä oli vakuuttava, ja kokeneempaa kaartia edusti Aki Pyysing, Zeroman Oy. Kiitos Jami Holtari ja Mikko Ojapelto, tilaisuuksia on mukava järjestää yhteistyössä. Business Mill tuo kohta varmaan seuraavia lupaavia yrityksiä estradille. Verkotutaan!

 

LAPPEENRANNAN SKINNARILASSA VOI OLLA TEKEILLÄ SEURAAVA VAISALA

29.04.2019

’’Lappeenrannan Skinnarilassa voi olla tekeillä seuraava Vaisala’’, sanoo IVH Kampuksen hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen. Hän on tänään Suomen Kasvuyrittäjien puheenjohtajan roolissa IVH Kampuksella Skinnarilassa puhumassa Etelä-Karjalan Yrittäjien kasvuyrittäjätapahtumassa yhdessä Saimian Business Millin Mikko Ojapellon ja Finnos Oy:n Jere Heikkisen kanssa.

Kasvuyrittäjien puheenjohtaja Petri Roininen perustelee näkemystään sillä, että Skinnarilan kampuksella ollaan yhteiskuntien ytimessä ympäristö- ja energia-asioiden parissa, Skinnarilaan on syntynyt merkittävä osaamiskeskittymä ja lisäksi Lappeenrannasta huokuu poikkeuksellisen hyvä tekemisen meininki. Roininen kuitenkin korostaa, että kaupungin olisi hyvä mahdollisimman selkeästi keskittää voimavarat Skinnarilan kehittämiseen, jotta kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen kriittinen massa voidaan saavuttaa. ’’Tässä työssä myös IVH Kampus haluaa olla mukana’’, hän sanoo.

 

IVH Kampus

Lappeenranta 29.4.2019

 

Lisätietietoja   Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

 

Show
Hide