Ajankohtaista

IVH KAMPUS HANKKI KAKSI TOIMISTOKIINTEISTÖÄ VELATTOMALLA 19,5 M€ ARVOLLA

10.06.2019

Tänään solmitulla kaupalla Investors Housen pääomistama ja hallinnoima IVH Kampus Ky on hankkinut velattomalla 19,5 M€ arvolla kaksi toimistokiinteistöä Jyväskylän ydinkeskustasta. Kohteista on aiemmin laadittu aiesopimus, josta on tiedotettu 24.1.2019, ja jota koskevat kaikki kaupat on nyt toteutettu.

Hankitut kohteet ovat K Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48-50 ja K Oy Jyväskylän Kävelykatu 18. Molemmat kohteet sijaitsevat aivan Jyväskylän ydinkeskustassa ja ovat lähes täyteen vuokrattuja monen käyttäjän toimitilakiinteistöjä. Myyjänä on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö.

Kaupan jälkeen IVH Kampuksen kiinteistövarallisuuden arvo on noin 61 M€ tavoitekoon ollessa 60-100 M€. IVH Kampus rahoittaa kaupan osin uudella sijoituspääomalla ja osin pankkilainalla. Kaupan jälkeen IVH Kampuksen LTV (Loan to value) on noin 50 %.

Investors House on IVH Kampuksen ankkurisijoittaja ja omistaa kaupan jälkeen yli 50 % IVH Kampuksen osuuksista. Näin IVH Kampus konsolidoituu Investors House -konserniin. Investors House-konserni myös hallinnoi tytäryhtiö Dividend Housen kautta IVH Kampusta sekä johtaa sen kiinteistöliiketoimintaa.

Toteutetulla kaupalla on myönteinen vaikutus Investors Housen tulokseen kuluvana vuonna. Yhtiö pitää operatiivista tulosta (Epra) koskevan ohjeistuksensa ennallaan.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN, INVESTORS HOUSE OYJ

’’Investors House -konserni toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa. Luomme omistaja-arvoa hankekehityksellä, kiinteistöjen omistamisella ja vuokraamisella, kiinteistövarallisuuden hoitamisella sekä rahastotuotteiden luomisella. Arvonluonnin ytimessä on monta ansaintalähdettä sekä kyky allokoida pääomia arvoketjun eri osiin kulloisenkin markkinanäkemyksen mukaan. Nyt tehty investointi tukee kaikkia konsernin strategisia tavoitteita. Sillä on myös myönteinen vaikutus tuloskehitykseen.’’

JOHTAJA PÄIVI KANGAS, IVH KAMPUS

’’Kaupan jälkeen IVH Kampuksen sijoitukset jakautuvat Lappeenrannan Kampus-alueelle ja Jyväskylän ydinkeskustaan. Kiinteistöt ovat laadukkaat ja vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita. Tavoitekoon saavuttaminen tarkoittaa sitä, että olemme kiinnostuneet uusista kohteista, mutta samalla olemme laadullisesti hyvin valikoivia.’’

TOIMITUSJOHTAJA RISTO PAIVÄNSALO, DIVIDEND HOUSE OY

’’IVH Kampuksen nopea kasvu tavoitekokoonsa nosti Dividend Housen hallinnoiman varallisuuden määrän yli 100 M€:n. Hallinnoitavasta varallisuudesta noin 60 % muodostuu kiinteistörahastoista ja 40 % osinkorahastoista. Dividend Housella onkin nyt kaksi vahvaa omaisuuslajia tarjottavana rahastosijoittajille.’’

IVH KAMPUS KESKITTÄNYT HANKINTOJAAN LAPPEENRANTAAN – PAIKALLISTA PALVELUA JA TALOUSALUE-AJATTELUA

10.06.2019

IVH Kampus hankkii joka vuosi palveluita noin 2,5 miljoonalla eurolla. Viimeisen kahden vuoden aikana hankintoja on keskitetty lappeenrantalaisille ja Etelä-Karjalaisille yrityksille.  Valtaosa toimittajista onkin nyt paikallisia.

’’Olemme iloisia, että voimme tuoda oman kortemme talousalueen yhteiseen kekoon. Samalla alueen yritykset kasvavat ja tarvitsevat laadukkaita toimitiloja, joita IVH Kampus tarjoaa. Meillä on vahva yhteistyöverkosto ja synergiaa. Kannustankin tutkimaan paikallisten hankintojen mahdollisuudet’’, sanoo Päivi Kangas, joka vastaa IVH Kampuksen toiminnoista.

Valtakunnallista sopimuksista on siirrytty paikallisiin mm kiinteistöpalveluissa, siivouksessa ja sähkön hankinnassa sekä erilaissa remonteissa.  ’’Olemme havainneet, että paikalliset olosuhteet tunteva yritys tuo usein parhaan palvelun, mikä on meille ja myös omille asiakkaillemme huipputärkeää.’’, sano IVH Kampuksen kiinteistöistä vastaava Tiina Lensu.

 

Lisätietoja:       IVH Kampus, johtaja Päivi Kangas, 040 756 9189

Kiinteistöhuolto Lyijynen, toimitusjohtaja Juho Koskimies, 044 043 5334

Siivous Lappee Oy, toimitusjohtaja Anniina Ervasti, 040 7747 442

 

Kuvassa uusimmat paikalliset toimittajamme, Juho Koskimies, Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy ja Anniina Ervasti, Siivous Lappee Oy

ivhkampus-yhtiokumppanit-uudet

Investors House on nimetty Kauppalehden kuukauden osakkeeksi

06.05.2019

Kirjoittanut Henri Elo, sijoituskirjailija ja -bloggaaja, yrittäjä

Pörssiin muotoutui vuodenvaihteessa 2014-2015 mielenkiintoinen yhtiö, kun pieni pörssiyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt koki omistusjärjestelyn ja yhtiö sai samana keväänä uuden nimen, Investors House.

Tämän jälkeen yritys- ja kiinteistöjärjestelyt ovat seuranneet yhtiössä toinen toistaan. Lukujen valossa kehitys on ollut hyvää.

Investors House on kasvanut ja siitä on tullut kiinteistösijoittamisen moniottelija.

Katsotaan ensin lukuja

Yhtiö on kasvattanut operatiivista EPRA-tulostaan 16 kvartaalia putkeen. Se on hyvä saavutus ja kertoo liiketoiminnan vakaudesta. Isoja jatkuvan toiminnan tulospudotuksia ei tule helposti.

EPRA-tulos tarkoittaa yleisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaista tulosta, josta on eliminoitu käyvän arvon muutokset, ajanmukaistamisinvestoinnit, kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot sekä muut keskeiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

EPRA kuvaa juoksevan liiketoiminnan kassavirtapohjaista tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Tämä tulos on kohonnut 12 kuukaudelta laskettuna 116 tuhannesta eurosta vuonna 2014 aina 2,7 miljoonaan euroon tilikaudella 2018.

Myös nettovarallisuus per osake on kohonnut trendinomaisesti ja saavutti vuodenvaihteessa 8,12 euroa. Tämä tuo turvaa sijoittajalle, sillä osakekurssi on ainoastaan 6,6 euroa (30.4.19). Toki yhtiö on maksanut huhtikuussa osingon 0,23 euroa osakkeelta.

Yhtiön osakemäärä on 6,18 miljoonaa kappaletta (ilman omia osakkeita 6,01), eli markkina-arvo ilman omia osakkeita on ainoastaan noin 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 EPRA-tuloksella p/e:ksi (hinta/tulos) muodostuu 15.

Osinko nousi nyt neljättä vuotta peräkkäin ja tarkoittaa kohtalaista 3,5 prosentin osinkotuottoa. Yhtiöllä on strateginen 10 prosentin kokonaistuottotavoite osakkeenomistajille. Käytännössä se muodostuu osingosta (tai pääoman palautuksista) ja arvonnoususta. Tavoite tuo selkeyttä sijoittajan omistamiseen.

Omavaraisuusaste oli vuodenvaihteessa 53 prosenttia. Yhtiö antaa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 20.5.2019.

Liiketoiminta ja uudet avaukset

Investors Housen liiketoiminta koostuu erilaisista palasista kiinteistösijoittamisen arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistörahaston hallinnointiin. Tämä vakauttaa yhtiön liiketoimintaportfoliota eli -kokonaisuutta.

Yhtiö pystyy kohdentamaan investointejaan siihen osaan arvoketjua, jonka se katsoo kulloinkin optimaaliseksi.

Yhtiöllä on kaksi segmenttiä. Kiinteistöt-segmenttiin kuuluvat yhtiön omassa taseessa olevat kiinteistösijoitukset ja Palvelut-segmenttiin puolestaan rahasto- ja kiinteistövarallisuuden hoidon palvelut.

Käytännössä palvelut muodostuvat hankkeiden ja asuin- tai kiinteistöyhtiöiden hallinnointitoiminnasta, yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, OVV Asuntopalvelut Oy:stä, Dividend House Oy:stä ja IVH Kampuksen palveluliiketoiminnasta.

Yhtiö kertoi viime joulukuussa, että sen omistama IVH Kampus Lappeenrannan Skinnarilan yliopistoalueella, muodostuen yhdeksästä toimitalosta, muuttuu kiinteistörahastoksi ja laajenee samalla Jyväskylään.

Investors House on rahaston ankkurisijoittaja ja konserni hoitaa toisaalta myös IVH Kampuksen palveluliiketoimintaa kiinteistöissä toimivien vuokralaisten suuntaan.

Tämä kaikki liittyy myös toiseen kiintoisaan yritysjärjestelyyn, kun Investors House osti 67 prosentin enemmistön rahastoyhtiö Dividend House Oy:stä kevättalvella 2018. Dividend House hallinnoi tuolloin 53 miljoonan euron arvoisia menestyviä osinko-osakkeisiin keskittyviä osakerahastoja. Joulukuussa 2018 Dividend House käynnisti juuri edellä mainitun ensimmäisen toimitilarahastonsa, jossa emoyhtiö Investors House Oyj on ankkurisijoittajana.

Poimitaan konsernin rakenteesta kiintoisana elementtinä myös OVV Asuntopalvelut -vuokravälitysketju (franchising), joka tekee vuosittain noin 4 000 vuokrasopimusta ja hoitaa kokonaispalveluna noin 50 miljoonan euron arvoista vuokra-asuntokantaa suurissa kaupungeissa. Tähän liiketoimintaan Investors House meni mukaan kolme vuotta sitten.

Kiinteistöt yhä selkäranka

Vaikka 21 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee palveluliiketoiminnasta, suurin tulon ja tuloksen lähde on yhä kiinteistöt. Konsernin pääomasta noin puolet on kiinni asunnoissa, 45 prosenttia kaupallisissa kiinteistöissä ja 5 prosenttia palveluissa. Konsernitaseen loppusumma on 93 miljoonaa euroa.

Osana asuntoja Investors House omistaa 25 prosenttia takavuosien ongelmayhtiöstä Ovaro Kiinteistösijoituksesta (ent. Orava Asuntorahasto). Se on arvostettu Investors Housen taseessa 5,76 euroon per Ovaron osake eli 13,9 miljoonaan euroon, kun Ovaron ilmoittama nettovarallisuus/osake oli vuodenvaihteessa 8,55 euroa.

Ovaro muodostaa vain kohtuullisen osuuden, 15 prosenttia, Investors Housen taseesta ja muu omaisuus vastaavasti 85 prosenttia.

Muutoin sijoituskiinteistöjen arvot Investors Housen taseessa perustuvat ulkopuolisten arvioijien laatimiin arviokirjoihin 6/2018 – 12/2018. Yhtiön suoraan omistamat kiinteistöt sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa ja ne on valtaosin rakennettu tai peruskorjattu 1990-luvulla tai sen jälkeen.

Lopuksi

Investors Housea on toimitusjohtanut koko muutosvaiheen ajan, tammikuusta 2015, diplomi-insinööri, Spondan johtoryhmässä aikanaan alan oppinut Petri Roininen.

Henkilöstöpolitiikassa pistää silmään kaksi positiivista asiaa. Johtoryhmä on kiinteistöalalle erittäin tasa-arvoinen: kolme naista ja kolme miestä, toimitusjohtaja mukaan lukien. Konserni otti viime vuonna käyttöön henkilöstörahastopohjaisen palkkion yhtenäisesti kaikille konsernissa työskenteleville.

On kiintoisaa seurata jatkuvasti uusia avauksia tekevää yhtiötä. Toivottavasti avauksia ei tehdä avausten vuoksi, rikkaruohot kitketään nopeasti ja vain hyötykasveihin satsataan isosti.

Keskeisinä riskeinä ovat yleisen talouskasvun ja toimeliaisuuden hidastuminen sekä yhtiön sijoituskiinteistöjen matalahko vuokrausaste 91 prosenttia. Tosin kiinteistösalkusta (ilman Ovaroa) muiden kuin asuntojen osuus on yli puolet. Tälle osalle salkkua ei voi odottaa yhtä korkeaa käyttöastetta kuin asunnoille. Ovaron taloudellinen käyttöaste oli vuoden lopuussa 94,7 prosenttia.

Kasvuyhtiöksi Investors House on kohtuuhintainen – ja mikä parasta omistajan kannalta – kannattava ja taloudellisesti terve. Johdon ohjeistuksen mukaan yhtiöllä on hyvät edellytykset kasvattaa operatiivista EPRA-tulostaan tänä vuonna.

https://blog.kauppalehti.fi/80-plus-paivassa-osakesijoittajaksi/investors-house-kasvoi-lilliputista-kiinteistoalan-moniottelijaksi

Aika fakiireja

30.04.2019

Vapun Aatonaaton illassa kuuntelimme hienoja kasvutarinoita. Jere Heikkinen, Finnos Oy, kertoi, kuinka IVH Kampus avasi tiiliseinää, kun tila kävi pieneksi. Nyt mennään jo kovaa vauhtia rajojen ulkopuolella. Juho Voutilaisen tarina Rokka Puukko Oy:n kehittämisestä oli vakuuttava, ja kokeneempaa kaartia edusti Aki Pyysing, Zeroman Oy. Kiitos Jami Holtari ja Mikko Ojapelto, tilaisuuksia on mukava järjestää yhteistyössä. Business Mill tuo kohta varmaan seuraavia lupaavia yrityksiä estradille. Verkotutaan!

 

Show
Hide