IVH KAMPUS HANKKI KAKSI TOIMISTOKIINTEISTÖÄ VELATTOMALLA 19,5 M€ ARVOLLA

Tänään solmitulla kaupalla Investors Housen pääomistama ja hallinnoima IVH Kampus Ky on hankkinut velattomalla 19,5 M€ arvolla kaksi toimistokiinteistöä Jyväskylän ydinkeskustasta. Kohteista on aiemmin laadittu aiesopimus, josta on tiedotettu 24.1.2019, ja jota koskevat kaikki kaupat on nyt toteutettu.

Hankitut kohteet ovat K Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48-50 ja K Oy Jyväskylän Kävelykatu 18. Molemmat kohteet sijaitsevat aivan Jyväskylän ydinkeskustassa ja ovat lähes täyteen vuokrattuja monen käyttäjän toimitilakiinteistöjä. Myyjänä on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö.

Kaupan jälkeen IVH Kampuksen kiinteistövarallisuuden arvo on noin 61 M€ tavoitekoon ollessa 60-100 M€. IVH Kampus rahoittaa kaupan osin uudella sijoituspääomalla ja osin pankkilainalla. Kaupan jälkeen IVH Kampuksen LTV (Loan to value) on noin 50 %.

Investors House on IVH Kampuksen ankkurisijoittaja ja omistaa kaupan jälkeen yli 50 % IVH Kampuksen osuuksista. Näin IVH Kampus konsolidoituu Investors House -konserniin. Investors House-konserni myös hallinnoi tytäryhtiö Dividend Housen kautta IVH Kampusta sekä johtaa sen kiinteistöliiketoimintaa.

Toteutetulla kaupalla on myönteinen vaikutus Investors Housen tulokseen kuluvana vuonna. Yhtiö pitää operatiivista tulosta (Epra) koskevan ohjeistuksensa ennallaan.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN, INVESTORS HOUSE OYJ

’’Investors House -konserni toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa. Luomme omistaja-arvoa hankekehityksellä, kiinteistöjen omistamisella ja vuokraamisella, kiinteistövarallisuuden hoitamisella sekä rahastotuotteiden luomisella. Arvonluonnin ytimessä on monta ansaintalähdettä sekä kyky allokoida pääomia arvoketjun eri osiin kulloisenkin markkinanäkemyksen mukaan. Nyt tehty investointi tukee kaikkia konsernin strategisia tavoitteita. Sillä on myös myönteinen vaikutus tuloskehitykseen.’’

JOHTAJA PÄIVI KANGAS, IVH KAMPUS

’’Kaupan jälkeen IVH Kampuksen sijoitukset jakautuvat Lappeenrannan Kampus-alueelle ja Jyväskylän ydinkeskustaan. Kiinteistöt ovat laadukkaat ja vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita. Tavoitekoon saavuttaminen tarkoittaa sitä, että olemme kiinnostuneet uusista kohteista, mutta samalla olemme laadullisesti hyvin valikoivia.’’

TOIMITUSJOHTAJA RISTO PAIVÄNSALO, DIVIDEND HOUSE OY

’’IVH Kampuksen nopea kasvu tavoitekokoonsa nosti Dividend Housen hallinnoiman varallisuuden määrän yli 100 M€:n. Hallinnoitavasta varallisuudesta noin 60 % muodostuu kiinteistörahastoista ja 40 % osinkorahastoista. Dividend Housella onkin nyt kaksi vahvaa omaisuuslajia tarjottavana rahastosijoittajille.’’

Show
Hide