Investors House hankkii IVH Kampuksen loppuosakekannan

Investors House on tänään solminut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka toteutuessa se hankkii omistukseensa 30-prosenttisesti omistamansa Kampus Skinnarila Oy:n (jäljempänä ”IVH Kampus”) loppuosakekannan. IVH Kampus muodostuu yhdeksästä rakennuksesta ja noin 24.000 m2:sta vuokrattavia toimitiloja. IVH Kampus yhdessä sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa muodostavat kampusalueen, jossa työskentelee 10.000 osaajaa.

Hankinta toteutetaan osakevaihtona siten, että myyjille annetaan vastikkeena yhteensä 918.883 kappaletta Investors House Oyj:n uusia osakkeita. Osakevaihdon toteuttaminen on ehdollinen sille, että yhtiön 29.5.2017 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annettaisiin enintään 1.100.000 yhtiön uusia osakkeita. Mikäli edellä mainittu yhtiökokous ei tee valtuutuspäätöstä, nyt tehty sopimus raukeaa automaattisesti.

Osakevaihdossa kaupan kohteena olevien IVH Kampuksen osakkeiden arvoksi on katsottu 6.119.762,78 euroa. Arvostus perustuu IVH Kampus -konsernin kiinteistöjen arvostamiseen 17.000.000 euroon, josta on vähennetty konsernin nettovelka kaikki velat ja saamiset huomioiden.

Osakevaihto on lähipiiriliiketoimi, kun myyjinä kaupassa ovat Investors House Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Tapani Rautiaisen määräysvallassa oleva Royal House Oy sekä Investors House Oyj:n merkittäviin osakkeenomistajiin kuuluvat Godoinvest Oy (myös hallituksen jäsenen Timo Valjakan määräysvallassa oleva yhtiö) ja Core Capital Oy (myös toimitusjohtaja Petri Roinisen määräysvallassa oleva yhtiö). Ulkopuolisten auktorisoitujen arvioijien antamien arviokirjojen mukaan kiinteistöjen käypä arvo on keskimäärin 19.100.000 euroa. Arviokirjat ovat 19.5.2017 saatavilla yhtiön kotisivulla www.investorshouse.fi.

Vastikkeena käytettävät Investors House Oyj:n uudet osakkeet annetaan osakevaihdon toteutuessa kurssilla 6,66 euroa / osake. Arvostuksen perusteena on yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ajalla 18.4.2017 – 16.5.2017, joka on 6,66 euroa.

Osana osakevaihtojärjestelyä Investors House Oyj on sitoutunut huolehtimaan siitä, että IVH Kampus maksaa myyjille näiden IVH Kampukselta olevan pääomalainasaatavan määrältään 757.600 euroa 31.12.2018 mennessä.

Mikäli osakevaihto toteutuu, kiinteistöt arvostettaisiin osakevaihdossa edellä mainitulla tavalla hintaan 17.000.000 euroa ja ne voitaisiin yhtiön tämän hetken arvion mukaan kirjata todennäköisesti 19.000.000 euron käypään arvoon IFRS-taseessa annin toteuttamista seuraavaan osavuosikatsaukseen. Osakevaihdon seurauksena voidaan arvioida, että Investors House Oyj:n osakekohtainen nettovarallisuus nousisi 0,26 euroa / osake ja operatiivinen tulos (EPRA) vuodelta 2017 paranisi vuoteen 2016 verrattuna.

Yhtiö katsoo, että osakevaihdon toteuttaminen olisi yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Osakevaihdon lopullisesta toteutumisesta tiedotetaan erikseen.

Helsinki 19.5.2017

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

 

Investors House Oyj

 

Lisätiedot:       Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

Jakelu:            Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.investorshouse.fi

Show
Hide